Over VM

Contact
Interesse in Villa Mazzelsteijn, haar doelstellingen en werkwijze of in samenwerkingsmogelijkheden, stuur een mail naar: mazzelsteijn@gmail.com

wooncoach

Wilt u uw woonmogelijkheden bespreken in een persoonlijk gesprek? 

neem contact op per email met wooncoach en projectcoördinator Wanya F. Kruyer Bloemgarten: mazzelsteijn@gmail.com dan maken we een afspraak. 
Voor wonen in de aanleunwoningen Beth Shalom kunt u terecht bij Lous de Waal lousdewaal@quicknet.nl 


Wat wil Villa Mazzelsteijn? De Stichting Villa Mazzelsteijn zet zich in voor geclusterd wonen voor Joodse 55-plussers in koop- en huurwoningen, zowel in de sociale sector als in het middensegment vrije sector. De Stichting is voor 'wonen voor de doelgroep' dat wil zeggen dat inkomen niet bepalend moet zijn voor toewijzing, maar 'thuis voelen bij'. Dat kan een bepaalde groep mensen zijn of een buurt die relevant is voor de doelgroep. 

Het doel is levensbestendige woningen te realiseren voor één- en tweepersoonshuishouden waar onderlinge steun op een vanzelfsprekende manier kan ontstaan. 

Stichting Villa Mazzelsteijn Op 24 juni 2015 heeft notaris E.O.Spier de oprichtingsakte ondertekend van de Stichting Villa Mazzelsteijn. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63590034. 
Bestuur 
Voorzitter
Paul Denekamp
politicoloog; oud-lid Provinciale Staten Noord-Holland; publicist Joodse geschiedenis en genealogie; adviseur Villa Mazzelsteijn sinds 2010; verschillende functies in JONAG en familievereniging Berith Salom.

Penningmeester
Anna de Voogt
klinisch psycholoog-psychotherapeut; voorzanger (Levisson Instituut, 2009) bij verschillende Joodse Gemeentes;‎ bestuurder Van Ommeren-de Voogt Stichting ontwikkelaar diverse woonvoorzieningen voor ouderen; mede-oprichting en oud-bestuurslid van het CTT (Collectief Transculturele Therapeuten Amsterdam); oud-voorzitter Joodse Gemeente Beit Ha’Chidush. 

Projectcoördinator en wooncoach
Wanya F. Kruyer Bloemgarten
socioloog; wetenschapsjournalist bij onder meer Elsevier Science Publisher en Nieuw Israelitosch Weekblad; tekstschrijver voor onder meer de Ministeries van OCW en Sociale Zaken; ontwikkelaar en oud-voorzitter Beit Ha'Chidush, mede-oprichter Villa Mazzelsteijn; oud-bestuurslid JONAG; lid AMOS. Heden columnist NIW; adviseur/member @Impact Hub Amsterdam. Vrije tijd: tennis, tuin en EMP (elektronic music production). 

Administratief secretariaat
Lous de Waal

mazzelsteijn@gmail.com

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs op het gebied van woningbouw en ouderenzorg. 

Wij hebben een bankrekening op naam van de Stichting Villa Mazzelsteijn: NL76 INGB 0006 999239

Lokaties  

VM heeft drie lokaties aangewezen die relevant zijn voor onze doelgroep. Daarmee wordt bedoeld dat ouderen graag willen wonen op loopafstand van voorzieningen die passen bij hun sociaal en cultureel erfgoed. 

Deze drie lokaties zijn:

- in de buurt van de grootste synagoge van Nederland: de liberale gemeente Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg.

- in de omgeving van de Kastelenstraat waar Beth Shalom zich bevindt met de ouderenvoorziening Lev! van JMW, en Crescas; Joodse winkels en restaurants. 

- in het Joods Cultureel Kwartier, bij het Joods Historisch museum, de Snoge en de Uilenburgersjoel. 


Op de locatie Kop Zuidas, naast de Liberaal Joodse Synagoge, maakten we ons sterk om middensegment vrije sector te realiseren, zodat ook middeninkomens hier terecht kunnen. Deze locatie is zeer in trek, en de vrije sector is een vrije markt, dus moest er sprake zijn van een zekere goodwill vanuit Gemeentezijde om de huren hier niet geheel aan de vrije markt over te laten. Die goodwill was er. De Dienst Zuidas, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze lokatie, heeft onze doelgroep drie keer toegesproken, in februari 2013, in juli 2013 en in november 2015, en heeft ons alle mogelijk steun toegezegd bij het realiseren van onze wens hier een stukje VM te realiseren. Het is de Dienst Zuidas helaas niet gelukt om de projectontwikkelaar in toom te houden. Daardoor zijn de huren en servicekosten van deze flats in de vrije sector terechtgekomen en kregen we in de praktijk geen voorsprong voor onze doelgroep. 

Sinds najaar 2014 zijn we in gesprek met Cordaan over de woon/zorg voor de jongere ouderen. De Amsterdamse zorgkoepel Cordaan beheert sinds januari 2014 Beth Shalom en de daarbij horende aanleunwoningen. 

Vanaf 2015 houden we de vinger aan de pols over het Gemeenteterrein naast de Uilenburgersjoel. Dit terrein krijgt gedeeltelijk een woonbestemming. VM heeft de Gemeente gevraagd een deel van deze woningen te bestemmen voor de Joodse ouderen omdat deze lokatie, direct naast de sjoel en in het Joods Cultureel Kwartier, voor deze groep uiterst relevant is. Update  Het college van B&W besloot in december 2017 dat het Uilenburgerterrein de bestemming 'ouderenhuisvesting' krijgt in de verschillende huursegmenten.

Achtergrond Villa Mazzelsteijn Zie ons verhaal op http://mazzelsteijn.blogspot.nl/p/pers.html

Villa Mazzelsteijn is een samenwerkingsverband van vrijwilligers uit de doelgroep. De Stichting Villa Mazzelsteijn kan een beroep doen op een aantal gespecialiseerde adviseurs op het gebied van woningbouw en ouderenhuisvesting.

Villa Mazzelsteijn is een concept. Een plan dat kan worden gerealiseerd op plekken die relevant zijn voor de joodse gemeenschap. Villa Mazzelsteijn wil graag met alle mogelijke partners samenwerken, zowel met woningbouwcorporaties als zorginstellingen, met Gemeentelijke instanties en projectontwikkelaars, als met andere doelgroepen met eenzelfde streven. 

Een kleine geschiedenis

Zomer 2015 bestond Villa Mazzelsteijn vijf jaar. Tijd om terug te kijken en om de blik te richten op de toekomst.

In de zomer van 2010 zaten we met zeven mensen rond de tafel opgewonden te fantaseren over een plek waar we allemaal ons eigen appartement zouden hebben. Met een gemeenschappelijke keuken/living en wat groen eromheen. Een simpel idee, dat nog het meest leek op zo'n ouderwets Amsterdams hofje, waar we geweldig enthousiast over werden. "Niet oud worden in ons uppie", zoals één van ons het formuleerde, maar waar we de herfst van ons bestaan tegemoet konden zien met mensen om ons heen die aan één woord genoeg hebben als het gaat om onze achtergrond, tradities en onze eigenaardigheden.

Wij waren vijftigers en begin zestigers, de meesten alleenstaand, en waren elkaar ooit ergens tegengekomen in de joodse gemeenschap. Eén van ons, opgegroeid in een Amsterdams gezin waar nog wat Jiddisch aan tafel werd gesproken, bedacht de naam Villa Mazzelsteijn. We vonden die naam te gek voor woorden, maar we zagen er ook de ironie van in, een 'villa' voor hen die eindelijk wel eens mazzel wilden hebben.
Stadsvilla

In de loop der jaren werd het idee uitgewerkt tot een 'stadsvilla', naar het beeld van de art-deco stadsvilla's in Tel Aviv en Miami. Een klein appartementen-complex waar we ieder voor zich, maar toch ook gezamenlijk, een plek zouden vinden. Waar we elkaar een beetje in de gaten konden houden, maar ook zoveel mogelijk met rust. Waar we op elkaars kat konden passen of de sleutel afgeven als we op vakantie zijn, maar ook de boodschappen brengen als iemand zich niet lekker voelt. Waar we samen de sjabbat vieren, heftige discussies voeren over grote wereldproblemen of het beste recept voor hamantaschen of juist stil in onze voortuin zitten. Maar waar we ons beschermd voelen als het mis dreigt te gaan.
Werkbezoek

We begonnen met onderzoek naar vormen van co-housing, seniorenhuisvesting en gezamenlijke projectontwikkeling. We zochten contact met organisaties van groepswonen en met woningbouwcorporaties. En we gingen op werkbezoek. Het eerste bezoek leidde naar Haarlem waar we een hofje bekeken voor 55-plussers.
Het zijn knusse, gerenoveerde woningen van een- of twee verdiepingen rond een binnentuin. De toegangspoort komt uit op de Lange Begijnestraat in het hart van Haarlem waar ook de Toneelschuur aan ligt. Een heerlijke locatie voor ons als cultuurliefhebbers.
stadshofje Haarlem
Het tweede werkbezoek ging naar Rotterdam naar het 'bejaardenhuis nieuwe stijl' van Humanitas. Daar zagen wij hoe een groot complex er toch heimisch uit kan zien. De bewoners hebben er veel te zeggen. Willen ze een kaarttafel, een rustig leeshoekje of een heuse bar, dan kan dat. Willen ze hun huisdier meenemen, dan mag dat. En de muren zijn behangen met een keur aan foto's en herinneringen die de mensen zelf inbrengen.

Zowel het hofje in Haarlem als het ouderenhuis in Rotterdam hebben hun charme. Maar is het voor ons, joodse 'tweede generatie', wel relevant om daar een plek te zoeken? We twijfelden en wisten dat we eerst contact moesten zoeken met joodse instellingen en organisaties. Dat hebben we gedaan en we verzorgden in deze periode informatiebijeenkomsten bij onder meer JONAG en Limoed, waar ons idee veel weerklank vond.
Relevante locatie

In 2012 werkten we verder aan het plan. We bezochten Almere waar in de nieuwe wijk Almere Poort kavels beschikbaar waren voor particuliere die in een collectief verband willen wonen. Dit heet een Collectief Particulier Opdrachtgeversschap ofwel CPO en Almere was hierin koploper. We konden een kavel bemachtigen onder aantrekkelijke voorwaarden in het centrum van de nieuwe buurt Homeruskwartier. Maar ook hier vroegen we ons af, terug in de trein naar Amsterdam, "wie van ons wil in Almere wonen, wat is de relevantie van deze plek"?
stadsvilla Miami
Eind 2012 werden we benaderd door een CPO die een optie hadden op een kavel pal tegenover LJG-Amsterdam. En toen wisten we het: "dit is een passende locatie voor ons", want op loopafstand, in dit geval zelfs 'rollatorafstand', van een groot joods complex met talloze voorzieningen die ook open zijn voor niet-leden. Later werkten we dit concept uit en noemden het een 'joods relevante locatie'.

We organiseerden in februari 2013 een informatiebijeenkomst waar deze CPO en de Dienst Zuidas de plannen toelichten. Samen met de architect van de CPO werkten we daarna hard om een goed plan te maken met koop- en huurwoningen, maar in juni 2013 moesten de mensen van deze CPO erkennen dat hun project te groot was om als particulieren te ontwikkelen. Zij kregen van de Dienst Zuidas een tweede kans op de aanpalende, kleinere kavel aan de Zuidelijke Wandelweg, waar nu wordt gebouwd aan hun herenhuizen.
Goodwill

Villa Mazzelsteijn bleef verweesd achter. We hadden plannen, we hadden een grote groep belangstellenden, maar geen recht op een kavel. Die rechten lagen bij projectontwikkelaars. De Dienst Zuidas, die ons initiatief van harte ondersteunde, koppelde ons eerst aan ontwikkelaar AM, en later, vanaf zomer 2014, aan vastgoedontwikkelaar COD. Hoe de gesprekken verlopen is te lezen op dit blog. We zijn zo transparant mogelijk, op dit blog en onze Facebookpagina, en sturen Nieuwsbrieven als de gesprekken met de Dienst Zuidas en de ontwikkelaar een stap verder zijn.

Maar ontwikkelen kost tijd. En geld. Dat laatste heeft de Werkgroep Mazzelsteijn niet, daarom zijn we geheel afhankelijk van de goodwill van derden. Soms komt die goodwill van harte, soms contre-coeur, maar onze motivatie wordt gewaardeerd en ons geduld werd tot nu toe beloond.

Bovendien blijkt onze doelstelling 'wonen in verbondenheid' naadloos te passen in het overheidsbeleid om ouderen maximaal lang thuis te laten wonen, met mantelzorg waar mogelijk en zorgvoorzieningen in de buurt.
Cordaan

In het najaar van 2014 maakten we kennis met de directie van Cordaan, een grote zorginstelling in Amsterdam, die per 1 januari 2014 het beheer over Beth Shalom overnam. De directie beloofde dat joodse ouderen in goede handen zijn bij Cordaan. Genoeg reden om aan hen het concept Villa Mazzelsteijn voor te leggen. Sindsdien denkt Cordaan met ons mee, en inmiddels is de eerste 'Mazzelsteijnder' verhuisd naar Rondeel, de woningen achter en leunend aan Beth Shalom.
Joods Cultureel Kwartier

Vijf jaar na het eerste ronde tafelgesprek over een hofje waar we samen met een beetje vertrouwen ouder kunnen worden, zijn we een Stichting geworden die een serieuze plek heeft verworven in de joodse (jongere) ouderenzorg.

We maken nu plannen een plek te vinden voor Villa Mazzelsteijn in het Joods Cultureel Kwartier in wat eens het joodse hart was van Amsterdam.

________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten