vrijdag 24 mei 2019

Het Rosenthalhofje in de raad

De ontwikkeling van het terrein naast de Uilenburgersjoel werd 21 mei besproken in de stadsdeelcommissie Centrum. Villa Mazzelsteijn was de eerste inspreker. Wij lieten zien hoe joods Uilenburg was en sinds eind jaren negentig weer is. Onze ouderen willen graag wonen in het Joods. Cultueel Kwartier. De politiek kan dit realiseren door de toekomstige eigenaar van de gebouwen op te leggen dat een deel van de seniorenwoningen worden toegewezen door Villa Mazzelsteijn. De woningen direct naast de sjoel, en in het onderwijzershuis van de Sophie Rosenthalschool zouden perfect zijn voor onze 60-plussers. VM liet zien dat dit een unieke kans is voor de gemeente om joden te laten terugkeren naar de oude joodse buurt van Amsterdam, waar bijna niemand de oorlog overleefde. Er is weer joods leven in de binnenstad, laat onze senioren daar kunnen wonen. 
Stadsdeelcommissie Centrum buigt zich over Uilenburg
Insprekers en volle publieke tribune tijdens stadsdeelvergadering
Links de Onderwijzerswoning, het enige restant van de Sophie Rosenthalschool

maandag 13 mei 2019

Joodse ouderen terug naar Uilenburg

Direct naast de Uilenburgersjoel ligt een gemeenteterrein dat binnenkort in de verkoop gaat.

De Uilenburgersjoel is in 2015 prachtig gerestaureerd tot een joods cultureel, sociaal en religieus centrum. Tevens is het een trouwlokatie.

Villa Mazzelsteijn pleit al jaren voor de terugkeer van joodse ouderen naar deze bij uitstek joodse buurt. Voor de oorlog woonden hier vrijwel uitsluitend joden. Bijna geen van hen overleefde de vervolging. De school voor arme joodse kinderen, de Sophie Rosenthalschool werd gesloopt. Wel is de onderwijzerswoning van de Rosenthalschool bewaard gebleven en is bestempeld tot joods cultureel erfgoed en de monumentenstatus heeft. Deze woning van twee bouwlagen kan ruimte bieden aan vier studio appartementen en een gemeenschappelijke keuken voor het hele hofje.

Onze jarenlange pleidooien hebben ervoor gezorgd dat de bestemming eind 2017 is veranderd naar ‘ouderhuisvesting’ (55plus) volgens de gemeenteleijke regeling 40% sociale huur, 40% middensegment huur of koop en 20% vrije sectorhuur of marktconforme koop.

Links de Uilenburgersjoel, aan de straatkant de bestaande bebouwing, rechts de Onderwijzerswoning 
De gemeentraad van Amsterdam kan binnenkort het besluit nemen dat de te bouwen seniorenwoningen in het sociale en middensegment met voorrang worden toegewezen aan de joodse ouderen zodat zij op een voor hen heel relevante plek ouder kunnen worden direct naast de sjoel in de buurt die tegenwoordig het Joods Cultureel Kwartier heet.

Heeft de gemeenteraad van Amsterdam oog voor de belangen van de kleine groep joodse 55-plussers die graag terug willen naar Uilenburg?

Het gaat om slechts 23 seniorenwoningen. Als Villa Mazzelsteijn het recht op toewijzing krijgt, wil VM samenwerken met belangstellenden uit de buurt, en met de musici van Splendor om gezamenlijk een aantrekkelijk woonhofje te maken. Het Rosenthalhofje, als eerbetoon naar Sophie Rosenthal die samen met de kinderen van haar school de oorlog niet overleefde.

maandag 8 april 2019

zaterdag 23 februari 2019

Kans voor Amsterdamse 60-plussers. 

Wooncorporatie voor ouderen Habion biedt sociale en vrije sector huurwoningen aan in nieuw gebouw in de Houthavens. 

Je kan individueel of gezamenlijk inschrijven. Dat gezamenlijk inschrijven is nieuw. Habion dit omdat deze verhuurder, net als wij van VM, vermoedt dat mensen die bij elkaar passen, eenzelfde achtergrond hebben en/of interesses delen, beter en gelukkig ouder worden dan mensen die niets anders gemeen hebben dan een bepaalde leeftijd en inkomenscategorie. 

Wij steunen dit initiatief van Habion van harte en hopen dat de Gemeente Amsterdam accoord gaat met dit ‘living apart together’ initiatief. 

meer info over onze visie op co-living stuur een bericht naar mazzelsteijn@gmail.com

Informatie op leveninlife.nl

zondag 23 september 2018

Samen Thuis

Villa Mazzelsteijn (VM) gaat samenwerken met andere wooncollectieven in Amsterdam ‘Samen Thuis’. Het doel is kennis uit te wisselen over beheervormen en ervaringen met corporaties, de Gemeente en vastgoedeigenaars. En om gezamenlijk te pleiten bij de Gemeente voor meer ruimte voor collectieven en beheercoöperaties.
VM richt nu samen met de Vereniging voor ouderenhuisvesting Waterlooplein/Nieuwmarkt een beheercoöperatie op voor het toewijzen en gedeeltelijk beheer van de te realiseren huurwoningen op het Uilenburgerterrein.

Wie heeft expertise en wil meedenken? Graag bericht naar mazzelsteijn@gmail.com

Verslag van de eerste bijeenkomst van Samen Thuis, zie https://togetherhomeblog.files.wordpress.com/2018/09/2018-09-14-samen-thuis-verslag.pdf
vijver op het Uilenburgerterrein

maandag 9 april 2018

Woondromen

Nieuw boek over woonvormen voor 55plussers 
Het aantal woongemeenschappen en de variatie daarin neemt toe. Veel mensen vragen zich af: hoe zal ik wonen als ik ouder word? Wie heb ik straks om mij heen? Met wie doe ik leuke dingen? Wie kijkt er naar mij om? Voor wie kan ik wat betekenen? Woondromen55+ is een inspiratie- en doeboek voor 55-plussers die overwegen om een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen te starten en die zich stevig in dit onderwerp willen verdiepen. Het realiseren van eigen woondromen is een geweldige ervaring, maar kost ook veel tijd. Dit boek informeert initiatiefnemers over de mogelijkheden en helpt hen op weg.
Het boek is geschreven door Kees Penninx en Yvonne Witter voor mensen die overwegen om een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen te starten en die zich stevig in dit onderwerp willen verdiepen.
Woondromen55+ is een uitgave van ActiveAge, een adviesgroep op het terrein van ouder worden en samenleving.

ActiveAge prijs 19,90 Artikelnummer:0005000130012

donderdag 15 februari 2018

Ouderenhuisvesting op Uilenburg

De eerste berichten zijn gunstig. Het gemeenteterrein op de Nieuwe Uilenburgerstraat, naast de Uilenburgesjoel, wordt bestemd voor ouderenhuisvesting. Het gaat deels om renovatie deels nieuwbouw. Onder andere de onderwijzerswoning van de Rosenthalschool, waar de joodse kinderen in 1943 werden weggevoerd om nooit meer terug te keren, zal worden verbouwd tot apartementen voor ouderen. Als B&W van Amsterdam de plannen doorzet zal een deel van de woningen sociale huur worden. 

Villa Mazzelsteijn pleit al heel lang voor de bestemming ‘betaalbare ouderenhuisvesting’ en voorzichtig gaat de vlag uit. Volg het proces op dit weblog en op onze Facebookpagina. Facebook.com/villamazzelsteijn 


Inmiddels zijn we in gesprek met de Vereniging Ouderenhuisvesting Waterlooplein om samen met hen een beheercooperatie op de richten om een toekomstige gesprekspartner te zijn voor de nieuwe eigenaar. 

Het terrein wordt, zo is de planning, eind 2019 ter verkoop aangeboden aan ontwikkelaars onder strikte voorwaarden.