zaterdag 23 februari 2019

Unieke kans voor Amsterdamse 60-plussers. 

Wooncorporatie voor ouderen Habion biedt sociale en vrije sector huurwoningen aan in nieuw gebouw in de Houthavens. Je kan individueel of gezamenlijk inschrijven. Als we inschrijven als groep Amsterdams-joodse 60-plussers hebben we meer kans om individueel in aanmerking te komen voor een woning. 

Wil je met Villa Mazzelsteijn inschrijven, stuur dan een bericht naar mazzelsteijn@gmail.com

Informatie op leveninlife.nl

zondag 23 september 2018

Samen Thuis

Villa Mazzelsteijn (VM) gaat samenwerken met andere wooncollectieven in Amsterdam ‘Samen Thuis’. Het doel is kennis uit te wisselen over beheervormen en ervaringen met corporaties, de Gemeente en vastgoedeigenaars. En om gezamenlijk te pleiten bij de Gemeente voor meer ruimte voor collectieven en beheercoöperaties.
VM richt nu samen met de Vereniging voor ouderenhuisvesting Waterlooplein/Nieuwmarkt een beheercoöperatie op voor het toewijzen en gedeeltelijk beheer van de te realiseren huurwoningen op het Uilenburgerterrein.

Wie heeft expertise en wil meedenken? Graag bericht naar mazzelsteijn@gmail.com

Verslag van de eerste bijeenkomst van Samen Thuis, zie https://togetherhomeblog.files.wordpress.com/2018/09/2018-09-14-samen-thuis-verslag.pdf
vijver op het Uilenburgerterrein

maandag 9 april 2018

Woondromen

Nieuw boek over woonvormen voor 55plussers 
Het aantal woongemeenschappen en de variatie daarin neemt toe. Veel mensen vragen zich af: hoe zal ik wonen als ik ouder word? Wie heb ik straks om mij heen? Met wie doe ik leuke dingen? Wie kijkt er naar mij om? Voor wie kan ik wat betekenen? Woondromen55+ is een inspiratie- en doeboek voor 55-plussers die overwegen om een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen te starten en die zich stevig in dit onderwerp willen verdiepen. Het realiseren van eigen woondromen is een geweldige ervaring, maar kost ook veel tijd. Dit boek informeert initiatiefnemers over de mogelijkheden en helpt hen op weg.
Het boek is geschreven door Kees Penninx en Yvonne Witter voor mensen die overwegen om een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen te starten en die zich stevig in dit onderwerp willen verdiepen.
Woondromen55+ is een uitgave van ActiveAge, een adviesgroep op het terrein van ouder worden en samenleving.

ActiveAge prijs 19,90 Artikelnummer:0005000130012

donderdag 15 februari 2018

Ouderenhuisvesting op Uilenburg

De eerste berichten zijn gunstig. Het gemeenteterrein op de Nieuwe Uilenburgerstraat, naast de Uilenburgesjoel, wordt bestemd voor ouderenhuisvesting. Het gaat deels om renovatie deels nieuwbouw. Onder andere de onderwijzerswoning van de Rosenthalschool, waar de joodse kinderen in 1943 werden weggevoerd om nooit meer terug te keren, zal worden verbouwd tot apartementen voor ouderen. Als B&W van Amsterdam de plannen doorzet zal een deel van de woningen sociale huur worden. 

Het bestuur van Villa Mazzelsteijn heeft drie jaar gepleit voor de bestemming ‘betaalbare ouderenhuisvesting’ en voorzichtig gaat de vlag uit. Volg het proces op dit weblog en op onze Facebookpagina.  


Inmiddels zijn we in gesprek met de Vereniging Ouderenhuisvesting Waterlooplein om samen met hen een beheercooperatie op de richten om een toekomstige gesprekspartner te zijn voor de nieuwe eigenaar. 

Het terrein wordt, zo is de planning, eind 2019 ter verkoop aangeboden aan ontwikkelaars onder strikte voorwaarden. 

Hieronder een impressie van het terrein Nieuwe Uilenburgerstraat. 

woensdag 24 mei 2017

Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen | NUL20

Goed nieuws van zorginstelling Cordaan, eigenaar van Beth Shalom en de aanpalende woningen op Rondeel.

Zoals bestuursvoorzitter Eelco Damen in bijgaande bericht stelt, realiseert Cordaan jaarlijks in vijftien zorginstellingen zelfstandige woningen voor ouderen. Dit is nodig omdat verzorgingshuizen door het nieuwe beleid van 'zolang mogelijk zelfstandig wonen' alleen toegankelijk zijn voor ouderen met een zware zorgindicatie. Dat geldt ook voor Beth Shalom. Zestig plussers die zelfstandig willen blijven wonen en bij elkaar in de buurt dreigen daarbij buiten de boot te vallen. 

Daarom heeft Villa Mazzelsteijn er bij Cordaan op aangedrongen om in Beth Shalom betaalbare zelfstandige woningen te realiseren voor ouderen die nog zelf hun boontjes kunnen doppen. Directeur Jan Hoff van Cordaan Huisvesting dacht daarbij aan de leegkomende ruimtes aan de Rondeelzijde van Beth Shalom. Villa Mazzelsteijn vindt dit een prima plan. Als daar units worden gerealiseerd voor de jongere joodse ouderen, kunnen die zonder hun jas aan te doen bij de voorzieningen komen die in Beth Shalom aanwezig zijn zoals de wekelijkse warme maaltijd, en kunnen zij naar de cursussen van Crescas en de bijeenkomsten van Lev die zich sinds anderhalf jaar aan de voorzijde van Beth Shalom bevinden. 

Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen

dinsdag 14 maart 2017

Uilenburgercomplex kans voor VM

Villa Mazzelsteijn heeft gesproken bij de behandeling van het Program van Eisen voor de ontwikkeling van het Uilenburgercomplex.
Wij hebben het Joodse karakter van dit stukje Uilenburg benadrukt aan de leden van de Bestuurscommissie Centrum. 
Het terrein is rondom de onderwijzerswoning van de vooroorlogse Rosenthalschool. Alle kinderen en onderwijzers van deze school zijn naar de vernietigingskampen vervoerd. De school zelf is afgebroken. Daarna kwamen er diensten van de Gemeente Amsterdam op dit terrein. Nu wil de Gemeente dat er woningen en bedrijfsruimtes komen, maar vraagt heel veel geld voor het terrein. VM pleit ervoor dat een deel van de woningen wordt bestemd voor Joodse ouderen met een beperkt inkomen, zodat zij op een voor hen relevante lokatie elkaar kunnen bijstaan en samen deel kunnen nemen aan activiteiten in het Joods Cultureel Kwartier waar dit stukje Amsterdam toe behoort. We hebben dit project het Rosenthalhofje genoemd. 
Het plangebied met de bestaande bebouwing en in lichte kleur geplande nieuwbouw; 
rechtsboven de Uilenburgersjoel.